TeleFarma – sodobna komunikacija med zdravniki in kliničnimi farmacevti

TeleFarma – sodobna komunikacija med zdravniki in kliničnimi farmacevti
10. 2. 2020 Marjana Pikec

TeleFarma – sodobna komunikacija med zdravniki in kliničnimi farmacevti

Enostaven in hiter posvet zdravnika s kliničnim farmacevtom

V sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Zdravstvenim domom Škofja Loka ter Splošno bolnišnico Murska Sobota smo v SRC Infonetu razvili aplikacijo TeleFarma, ki zdravnikom omogoča sodoben, enostaven in hiter posvet s kliničnim farmacevtom.

TeleFarma nudi vsem zdravnikom, ne glede na njihovo lokacijo, enakovreden dostop do storitev kliničnega farmacevta ter boljše sodelovanje zdravnikov in kliničnih farmacevtov.

Poleg tega vpliva tudi na optimizacijo farmakoterapije za paciente ter, nenazadnje, prinaša prihranek v zdravstveni blagajni.

”Sodobna aplikacija nam omogoča hitrejšo obravnavo pacienta.”

 

 

V Zdravstvenem domu Škofja Loka smo pričeli s testiranjem projekta TeleFarma, kar v praksi pomeni, da lahko od kliničnega farmacevta med samo obravnavo pacienta dobimo mnenje o terapiji oz. o možnosti spremembe farmakoterapije, npr. zaradi neželenih učinkov zdravil. To pošljemo dežurnemu kliničnemu farmacevtu prek računalniškega programa s to novo aplikacijo. Klinični farmacevt prejme SMS obvestilo, da ga čaka posvet. Nato nam odgovori in v realnem času dobimo njegov odgovor, kar nam omogoči, da lahko pri pacientu takoj ukrepamo.

Ta proces bo nedvomno pospešil našo obravnavo pacienta. Zdaj sicer odlično sodelujemo s kliničnimi farmacevti prek papirnate poti, vendar pa to traja določen čas, da ta klinični farmacevt pride na lokacijo, pregleda dokumentacijo, se po potrebi še posvetuje s pacientom in potem napiše neko mnenje.

Sedaj je s pomočjo sodobne tehnologije to precej hitrejše.

 

prim. dr. Aleksander Stepanović, dr.med., spec. spl. med., direktor ZD Škofja Loka

 

Dostopnost slovenskih zdravstvenih ustanov do mnenj kliničnega farmacevta trenutno ni enakomerna ali celovita.

Klasičen obstoječi način posveta med zdravnikom in kliničnim farmacevtom običajno poteka tako, da ima zdravnik na voljo vse podatke pacienta, njegove diagnoze, izvide, farmakoterapijske podatke ter podatke iz nacionalne hrbtenice. Stik zdravnika in kliničnega farmacevta je fizičen, kar pomeni, da se klinični farmacevt odzove na zdravnikov zahtevek in ga osebno obišče na njegovi lokaciji. Klinični farmacevt je lahko zadolžen za več zdravstvenih ustanov, zato se lahko postopek zavleče.

Ko klinični farmacevt prispe v zdravstveno ustanovo, pregleda bolnikovo dokumentacijo, če je možno, opravi z bolnikom tudi pogovor in nato napiše farmakoterapijsko mnenje.

Trenutno je običajno, da posamezen klinični farmacevt obiskuje le izbrane zdravstvene ustanove, tiste, s katerimi običajno redno sodeluje. Sodelovanje med samimi kliničnimi farmacevti pa sistemsko ni urejeno in verjetno temelji bolj na zasebnem povezovanju. Zato dostopnost slovenskih zdravstvenih ustanov do mnenj kliničnega farmacevta ni enakomerna ali celovita.

”TeleFarma je prihodnost.”

 

 

TeleFarma je prihodnost, zato ker v Sloveniji nikoli ne bo dovolj kliničnih farmacevtov, da bi bili lahko ves čas prisotni pri zdravnikih, ko nas najbolj potrebujejo. V bistvu je včasih čas zelo pomemben pri varnosti zdravljenja bolnikov, da se čimprej preprečijo težave pri zdravljenju z zdravili, ki bi lahko bile prisotne.

Zato vidim v teh aplikacijah in hitrem povezovanju veliko prednost pred klasičnim naročanjem z delovnimi nalogi.

 

dr. Alenka Kovačič, mag.farm., spec.klin.farm., sodelovala pri pilotnem projektu TeleFarma

Vas zanima, kako poteka uporaba aplikacije TeleFarma v praksi?

Na našem YouTube kanalu  si oglejte videoposnetek predstavitve aplikacije TeleFarma.

 

Optimizacija farmakoterapije za paciente in prihranek v zdravstveni blagajni.

TeleFarma prvenstveno nudi povezavo kliničnih farmacevtov med sabo, zato se ustvarja bogata podatkovna povezava. Sodelovanje med zdravnikom in kliničnim farmacevtom je nadgrajeno. Ni več potrebe po zamudnih procesih, kot so obiski na fizičnih lokacijah, saj smo jih s TeleFarmo nadomestili z video klicem, ki vseeno nudi neke vrste oseben stik. Celotna izmenjava podatkov je varna in skladna z zakonodajo.

Skupaj do boljše in bolj osebne medicine.

 

Sem izredno zadovoljen, da je pri projektu šlo za sodelovanje inovativnega akademskega in industrijskega okolja skupaj s klinično prakso. Mislim, da je to način, kjer lahko multidisciplinarni strokovnjaki pomagajo do boljše in bolj osebne medicine, ki je ugodnejša za paciente in prinaša tudi nižje stroške.

 

doc.dr. Brane Leskošek, vodja pilotnega projekta TeleFarma na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

 

 

Vabljeni tudi, da si ogledate posnetek predstavitve projekta TeleFarma na kongresu MI2019 v organizaciji SDMI (Slovenskega društva za medicinsko informatiko).

Predavanje: Polonca Ferk, Jure Dimec, Brane Leskošek, Alenka Kovačič, Marjana Pikec, Peter Benedik, Nataša Planinc, Aleksander Stepanović: TeleFarma – Optimizacija uporabe tima kliničnega farmacevta v sistemu zdravstvenega varstva

Predavatelj: Jure Dimec

 

IDEJNA ZASNOVA

Področje telefarmakologije sta idejno zasnovala doc.dr. Brane Leskošek in doc.dr. Polonca Ferk iz Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Pri projektu Telefarma je bila P. Ferk koordinatorica za področje farmakologije.
Referenca: Leskošek B, Ferk P. Telepharmacology in clinical practice?. Stud Health Technol Inform. 2013;192:1220, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23920994-telepharmacology-in-clinical-practice/.

 

Vas zanima več o uporabi aplikacije TeleFarma?

Bi želeli zdravnikom omogočiti hitro in varno komunikacijo s kliničnim farmacevtom ter doseči večjo varnost zdravljenja bolnikov?

Marjana Pikec
vodja razvoja projekta TeleFarma v SRC Infonetu

Pokličite nas za predstavitev aplikacije TeleFarma v vaši ustanovi.

Zapis, fotografije: Tea Petrovski