Navodila za uporabnike

EMBL naročanje – uporabniška navodila in predstavitev novosti

Predstavitev posodobljenega EMBL uporabniškega vmesnika in druge dopolnitve

Incident v zdravstvu

eMBL – 1 par HK/1 par Mycosis in 2 para HK/2 para Mycosis (IMI)

eMBL-en par hemokultur na patogene bakt. in glive in dva para hemokultur na pat.bakt. in glive (IMI)

eMBL – en par hemokultur na patogene bakterije in dva para hemokultur na patogene bakterije (IMI)

eMBL – ena steklenička Mycosis na glive in dve steklenički Mycosis na glive (IMI)