Verzija Isoz21 – februar ZD

Verzija Isoz21 – februar ZD
29. 1. 2020 Klemen Benedik

Pripravili smo novo verzijo Isoz21 z dopolnitvami za regulativo za februar 2020

Namestitveni program: Nam140001049_serv

Namestitveni program za dislocirane enote: Nam140001049E

Modul CKZ

Dodatna navodila za eBOL:

Opis pogojev, ki jih mora izpolniti zdravnik specialist za izdajanje eBOL
https://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/A9BF07AC1074C765C12583DF00289BA6?OpenDocument

Opis kriterijev, ki so vezani na vsebino podatkov o zdravniku specializantu v RIZDDZ (Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu), vam v še bolj podrobni (tehnični) obliki pošiljam v vednost.
Zdravnik specializant lahko zapiše oziroma digitalno podpiše eBOL, če:
– je pri izvajalcu, za katerega želi izdati eBOL zaposlen v vrsti zdravstvene dejavnosti “302-Splošna in družinska medicina” ali “327-Pediatrija v splošni zunaj bolnišnični dejavnosti” in
– opravlja poklic “1-zdravnik/zdravnica” ali “2-zdravnik specialist/zdravnica specialistka”, ki spadata v skupino poklicev “1–zdravnik”
– pridobiva podiplomsko znanje “4-pediatrija”, “25-šolska medicina”, “26-splošna medicina” ali “30-družinska medicina”, ki spadajo v vrsto podiplomskega znanja “2-specializacija” ali pa je zaključil podiplomsko izobraževanje.

Ker isto vsebinsko navodilo ZZZS navaja, da je potrebno od 1. 1. 2020 v on-line sistem zapisati vse eBOL, morajo izvajalci morebitne nezapisane eBOL, ki so jih pripravili v januarju 2020 čim prej zapisati v on-line sistem.

OKR 12/19 točka 11
Pomembna zadeva za uporabnike SO / PE:
Ob preventivni storitvi K0004 se lahko vnašajo tudi LZM-ji – Q0235, vendar kot kurativa.

K0004 Preventivni pregled otroka in šolarja Preventivni pregled otroka in šolarja. Poleg kliničnega pregleda je vključen tudi laboratorij: urin in hemoglobin, ADG v skladu z Navodili Ministrstva za zdravje za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva primarni ravni.
Če izbrani osebni zdravnik ali imenovani zdravnik šole (izvajalec sistematičnega pregleda) na podlagi preventivnega pregleda ugotovi medicinsko indikacijo za poseg, ga evidentira in obračuna kot kurativni poseg poleg preventivnega pregleda – razlog in poseg morata biti razvidna iz medicinske dokumentacije. Enako določilo velja za ločeno zaračunljive materiale in storitve, ki jih opredeljuje vsakoletni

Brez komentarjev

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*