Zdravstveni
delavci

V SRC Infonetu pomagamo uporabnikom naših informacijskih rešitev uresničiti prej nedosegljiv nivo učinkovitosti ne glede na to, kakšna je njihova vloga v zdravstveni ustanovi oziroma kje v procesu zdravljenja se nahajajo.

Zdravstveni delavci

Naše poslanstvo je, da s srčnostjo ter obvladovanjem informacijskih tehnologij in poslovnih znanj svojim strankam pomagamo ustvarjati vrhunsko zdravstveno storitev za državljane.

Rešitve za zdravnike

Uporabnikom naših informacijskih rešitev pomagamo uresničiti prej nedosegljiv nivo učinkovitosti

ne glede na to, kakšna je njihova vloga v zdravstveni ustanovi, oziroma kje v procesu zdravljenja se nahajajo. To dosegamo z združevanjem vrhunskega znanja strokovnjakov in najsodobnejše informacijske tehnologije na vseh platformah.

Rešitve za zdravnike

Rešitve za

Zdravnike

S prehodom na sodobnejše različice naših produktov v ospredje namreč vse bolj vstopajo strokovne vsebine, namenjene tako zviševanju kvalitete zdravstvenih storitev kakor večje učinkovitosti pri izvajanju le-teh.

 

Več informacij

Rešitve za zdravnike

Rešitve za direktorje

Rešitve za

Direktorje

V zdravstvu se vsebinsko močno razlikujejo potrebe poslovnega direktorja, ki je odgovoren predvsem za prihodkovni in stroškovni del poslovanja. Le-te podpira naša rešitev K22 in pokriva finančna poročila, poročila za management, analize in ostala uporabna orodja.

 

Več informacij

Rešitve za zdravstveno osebje

Rešitve za

Zdravstveno osebje

Osnovni namen uporabe vseh naših programskih rešitev je v zagotavljanju nujne pomoči pri doseganju osnovnih ciljev vsakega izvajalca zdravstvenih storitev.

 

Več informacij

Rešitve za zdravstveno osebje

Rešitve za zdravstveno osebje

Rešitve za

Koordinatorje informacijskih sistemov

V SRC Infonetu si vsekakor želimo, da bi bilo naše sodelovanje s koordinatorji zgledno in učinkovito. Zato se trudimo predati koordinatorjem čim več potrebnih znanj že pred pričetkom uporabe posamezne informacijske rešitve.

 

Več informacij

Rešitve za administrativno osebje

Rešitve za

Administrativno osebje

Za vodenje dokumentacije je največkrat zadolžena administracija, ki je lahko različno organizirana, v vsakem primeru pa je potrebno poskrbeti za sprejem in razporejanje pacientov, vodenje blagajne, fakturiranje itd. Z našimi rešitvami lahko podprete večino teh procesov ne glede na način vodenja dokumentacije.

 

Več informacij

Rešitve za administrativno osebje