Infrastruktura

SRC metodologija zagotavljanja infrastrukturnih rešitev v zdravstvu

Mesto IT infrastrukture je v stičišču digitalnih zdravstvenih platform in predstavlja tisti element, ki omogoča zanesljivo, nemoteno in varno izmenjavo podatkov za zdravstveno oskrbo.

Infrastruktura

Zdravstvene organizacije imajo raznolike IT infrastrukturne zahteve. Prekrivajoča omrežja praviloma vključujejo zdravstveno opremo, omogočajo dostop do kliničnih in splošnih podatkov ter zagotavljajo prenos videa in zvočnih sej, kar mora biti podprto z enovito IT infrastrukturo ob potrebnem pogoju zagotavljanja več nivojev varnosti. Kot odziv na potrebe po združevanju, vendar ne polni konsolidaciji omrežja, se v IT industriji posledično uveljavlja pojem »medical-grade infrastructure«, ki vključuje redundantne in varnostne komponente, ki sledijo predpisom in zahtevam oz. porajajočim se IT standardom zdravstvene dejavnosti.

Infrastruktura

SRC je zavezan izgradnji kakovostne IT infrastrukture ter podpori različnim aplikacijskim platformam.

Ob tem upoštevamo predpise in zahteve glede zasebnosti informacij ter varnosti podatkov. Raznolike komunikacije in storitve olajšajo celotni proces oskrbe ter podpore, in sicer v domenah povezljivost; integraciji podatkov, govora in videa; izgradnji podatkovnih centrov in skladiščenja; preverjanja identitete in varnostih politikah. Obenem SRC pri načrtovanju izkorišča edinstveno izkušnjo t.j. uskladitev infrastrukturnih rešitev s portfeljem lastnih aplikativnih rešitev za področje zdravstva.

SRC metodologija zagotavljanja infrastrukturnih rešitev v zdravstvu (»medical-grade infrastructure«) temelji na partnerski ponudbi proizvajalcev Cisco, HP, VMware, Microsoft, Oracle in ostalih odprtokodnih rešitvah, ter zajema naslednje elemente, ki sestavljajo informacijski ekosistem v zdravstvenih institucijah.

Povezljivost

Omogočanje komunikacije med zdravstvenim osebjem, bolniki in IT administratorji ob zagotavljanju potrebne pasovne širine za žične in brezžične naprave.

Infrastruktura

Konvergenca oz. prenos podatkov, videa in zvoka

Integracija prenosa podatkov, slikovnega materiala, videa in zvoka s ciljem izboljšanja oskrbe pacientov in sodelovanja znotraj zdravstvenih ustanov.

Infrastruktura

Podatkovni centri, skladiščenje in avtomatizacija procesov

Zagotavljanje virtualiziranih storitev (strežniki in aplikacije), avtomatizacija IT procesov, prenos in shranjevanje velikih količin podatkov.

Infrastruktura

Identiteta in varnost

Preverjanje identitete in zagotavljanje nivojev varnosti znotraj omrežij zdravstvenih ustanov in z zunanjim svetom.

Infrastruktura

Urgentni center

SRC je zavezan k izgradnji varne redundantne zdravstvene infrastrukture

na temeljih regulatornih zahtev, ki sledijo zasebnosti podatkov in pravicam osebja zasebnosti podatkov in pravic osebja. Kot pomemben element, ki ga ni mogoče neopaženo prezreti, je uskladitev infrastrukturne rešitve z lastnim portfeljem aplikativnih storitev za zdravstveno dejavnost.

Urgentni center

Pišite nam in si zagotovite predstavitev naših rešitev za infrastrukturo

ter poskrbite za infrastrukturo v vaših ustanovah.