Terapevt 360

Opazni napredek

Vsak fizioterapevt je zadovoljen, ko z izvajanjem vaj doseže opazen napredek pacienta.

Terapevt 360

Kakšen pa je tehnični napredek na področju spremljanja pacienta? Je za delo fizioterapevta res še vedno na voljo le papir? Opazno napredujte tudi sami in dovolite, da sodobne rešitve zamenjajo papirnata poročila in zvezke s čakalnimi seznami.

Terapevt 360

S pomočjo celovite rešitve boste spremljali pacientov napredek

od pacientovega prvega telefonskega klica do zadnjega obiska fizioterapije.

Obvezna oprema vsake fizioterapije

Terapevt 360 je celovit informacijski sistem za fizioterapijo, ki omogoča spremljanje pacienta od prvega telefonskega klica do zadnjega obiska. Celoten pacientov napredek je dokumentiran s pomočjo enostavnega vnašanja meritev. Terapevt 360 omogoča prikaz opravljenih storitev v sklopu ene terapije znotraj enega okna, izstavljanje računov samoplačnikom ali zaračunavanje storitev zavarovalnici.

Terapevt 360 | Celovita rešitev za fizioterapijo

Celovita rešitev za fizioterapijo

Terapevt 360 | Vnos in izpis vseh meritev

Vnos in izpis vseh meritev

Terapevt 360 | Fizioterapevtsko poročilo

Fizioterapevtsko poročilo

Terapevt 360 | Elektronsko pošiljanje sporočil

Elektronsko pošiljanje sporočil

Terapevt 360 | Čakalna knjiga

Čakalna knjiga

Terapevt 360 | SMS Obveščanje

SMS Obveščanje

Terapevt 360 | Upravljanje samoplačnikov

Upravljanje samoplačnikov

Terapevt 360 | Račun z glavo in podpisom

Račun z glavo in podpisom

Terapevt 360 | PDF Izvoz

Avtomatsko poročanje napotnemu zdravniku

Po vsaki fizioterapiji je ustvarjeno fizioterapevtsko poročilo, ki vsebuje podatke o pacientu, spisek izvedenih storitev in mnenje fizioterapevta o napredku pacienta. Poročilo lahko pošljemo napotnemu zdravniku po elektronski pošti v obliki PDF neposredno iz programa Terapevt 360.

Urgentni center

Pišite nam in si zagotovite predstavitev sistema Terapevt 360,

obvezno opremo vsake fizioterapije, ki omogoča spremljanje pacienta od prvega telefonskega klica do zadnjega obiska.