ISOZ21

Enostavnejše delo in večje zadovoljstvo pacientov

Celovit zdravstveni informacijski sistem, namenjen podpori tako administrativnemu kakor strokovnemu delu v ambulantah osnovnega zdravstva.

ISOZ21

Produkt izpolnjuje vse kriterije, ki jih Inštitut EUROREC (ER) kot neodvisna neprofitna organizacija, ki v Evropi spodbuja uporabo visoko kakovostnih elektronskih zdravstvenih sistemov, določa za informacijske sisteme za osnovno zdravstvo in se od novembra 2010 ponaša s certifikatom EuroRec Seal Level 2.

isoz21

Celovit informacijski sistem za osnovno zdravstvo

S prvo verzijo programske rešitve smo poskusili pokriti predvsem tiste sklope podatkov, ki smo jih v prvi fazi razvoja novega produkta prepoznali in določili kot standardne za večino zdravstvenih ustanov (oziroma njihovih oddelkov).

isoz21

Administracija

ISOZ21 omogoča vodenje evidence opravljenega dela, izračunava njegovo ceno, izdela račune ter vsa potrebna dnevna, mesečna oziroma letna poročila. Z njegovo pomočjo pacienti takoj prejmejo recept, napotnico, izvid, račun oziroma drugo potrebno dokumentacijo. Zdravnik pa si z ISOZ21 ustvarja elektronski zapis podatkov o svojih pacientih – program poleg enostavnega vpogleda v osnovne podatke o pacientu omogoča pregled kritičnih podatkov (diagnoze, alergije, zdravila), spremljanje pacientovih težav ter urejanje registra kroničnih bolnikov; delo z zdravili (predpisovanje in tiskanje receptov, urejanje stalne terapije).

isoz21

isoz21

Podpora strokovnosti

Z vedno novimi dopolnitvami in nadgradnjami se v SRC Infonetu trudimo, da informacijski sistem ISOZ21 v vsakem trenutku zadovoljuje zahteve stroke, poslovnih partnerjev in državnih institucij. Glede na širok spekter možnih uporabnikov smo za nekatere dejavnosti (npr. splošne ambulante, zobne ambulante, ginekološke dispanzerje, ambulante medicine dela, fizioterapijo, patronažno službo, reševalne prevoze) razvili specializirane rešitve. Poleg tega je ISOZ21 mogoče povezati v celovito informacijsko rešitev s specializiranimi programskimi produkti za podporo dela v laboratoriju (npr. L@b-IS®), radiološkimi informacijskimi sistemi (npr. iRIS21) itd.

isoz21

Izmenjava dokumentov

Najbrž ni potrebno posebej poudarjati, da ISOZ21 podpira delo s kartico zdravstvenega zavarovanja (KZZ) in računalniško izmenjavo podatkov z ZZZS in drugimi zdravstvenimi zavarovalnicami. Z vključitvijo vseh uporabnikov naših programskih produktov v KZZ On-Line ter razvojem komunikacijske platforme medGateway pa smo vzpostavili vso potrebno infrastrukturo za izmenjavo dokumentov (napotnice oziroma naročila, izvidi, odpustna pisma itd.) tudi z drugimi zdravstvenimi institucijami oziroma med posameznimi izvajalci zdravstvenih storitev.

isoz21

Primarne funkcije

isoz21

Celovita rešitev za zdravstvene domove in zasebnike

ISOZ21 podpira tako administrativno kot strokovno delo in zagotavlja podporo vsem delovnim procesom zdravstvenega doma ali zasebne ordinacije.

isoz21

Avtomatizacija administrativnih opravil

Z uporabo ISOZ21 boste lahko avtomatizirali ponavljajoča se opravila in dvignili učinkovitost osebja.

isoz21

Integracija z napravami

ISOZ21 podpira povezljivost s širokim naborom medicinskih naprav, s čimer so vsi medicinski podatki varno shranjeni in dostopni iz enotnega informacijskega sistema.

Urgentni center

Pišite nam in si zagotovite predstavitev sistema ISOZ21

ter poskrbite za celovit zdravstveni informacijski sistem, ki bo podprl tako administrativni kakor strokovni del v vaši ambulanti.