eTTL

Ko si uporabniki zamislijo EMR!

Vpogled v vse pomembne podatke za zdravljenje pacienta ter takojšnji in natančen vnos podatkov neposredno ob bolnikovi postelji. Predpisi in aplikacije zdravil, meritve vitalnih znakov, izvidi diagnostike, alergije, diagnoze, sprejemni podatki in še več!

eTTL

Za razvoj EMR (ang. Electronic Medical Record) programske opreme smo zbrali multidisciplinarno ekipo strokovnjakov, ki vključuje tako razvojnike kot tudi uporabnike. Kot rezultat je nastala in se naprej razvija rešitev eTTL. Za s srebrno medaljo GZS leta 2014 nagrajeno rešitev se je do zdaj odločilo že 7 slovenskih bolnišnic. V kombinaciji s ClinicAll infotainment rešitvami eTTL postavlja nov mejnik v kvaliteti oskrbe pacienta v slovenskih bolnišnicah.

eTTL

Nov mejnik v kvaliteti oskrbe pacienta

Elektronski temperaturno-terapevtski list ob pacientovi postelji omogoča vpogled v vse pomembne podatke za zdravljenje pacienta ter takojšnji in natančen vnos podatkov neposredno ob bolnikovi postelji.

eTTL je rezultat usklajevanja številnih potreb in mnenj uporabnikov iz domačih bolnišnic. Zato vsebuje vse ključne funkcionalnosti, ki zagotavljajo učinkovito in kvalitetno podporo bolnišničnim procesom zdravljenja.

eTTL

Pregleden vpogled v medicinske podatke pacienta

Zdravstveni delavci se o poteku in postopkih zdravljenja odločajo na osnovi številnih zdravstvenih podatkov pacienta. eTTL omogoča, da so ti podatki zmeraj na voljo in pregledno prikazani pooblaščenemu zdravstvenem osebju. Grafični pregled vitalnih znakov, pregled predpisane terapije in uspešnosti delitev terapije, prikaz laboratorijskih izvidov, pregled sprejemnih podatkov, izpostavljenost kritičnih podatkov, kot so alergije ali kritične diagnoze, so le nekatere od mnogih možnosti vpogleda v medicinske podatke pacienta. eTTL v osnovi prikazuje podatke v podobni obliki, kot so jo zdravstveni delavci navajeni na papirnatih temperaturno-terapevtskih listih.

eTTL

eTTL

Sledljiv in nadzorovan vnos medicinskih podatkov

Velik del medicinskih podatkov nastaja ob bolnikovi postelji. Do zdaj so bili ti podatki beleženi na papir. eTTL omogoča neposreden vnos podatkov v računalnik ob postelji ne glede na to, ali ima zdravstveno osebje na razpolago ClinicAll terminale ob vsaki postelji, računalnike ali prenosnike na vozičkih ali pa tablične računalnike. eTTL ob postelji omogoča hiter, kvaliteten in sledljiv vnos podatkov. Še več, eTTL načrtuje in omogoča vnos podatkov glede na predpisane terapije in meritve na celotnem oddelku. Podatki so zajeti v strukturirani obliki, kar omogoča analizo podatkov in načrtovanje ukrepov za izboljšanje procesov zdravljenja.

eTTL

Rešitev na dotik, rešitev za povsod

Uporabniški vmesnik je zasnovan za uporabo na navadnem računalniku ali pa na računalniku z zaslonom na dotik. Slednji uporabnikom ponuja izjemno izkušnjo, še posebej v kombinaciji s ClinicAll napravami, ki razbremenijo zdravstveno osebje nošenja dodatne opreme in zagotavljajo, da je eTTL zmeraj tam, kjer ga potrebujejo – ob pacientovi postelji. Še več, eTTL je mogoče uporabljati na katerem koli sodobnem Windows računalniku, v ambulantni, zdravniški ali sestrski sobi in tudi npr. v sejni sobi ob jutranjem konziliju.

eTTL

Prava rešitev za
vsak oddelek

eTTL

PRILAGODLJIVOST

Zavedamo se, da ima vsaka ustanova in tudi vsak oddelek znotraj ustanove svoje specifike, zato smo rešitev eTTL zasnovali tako, da omogoča številne prilagodljivosti glede na specifike stroke in organizacijo dela na oddelku. Tako je mogoče izbrati sklope vitalnih znakov, ki jim je treba slediti, imeti pripravljene pogoste predpise za vsak oddelek, prilagoditi urnike delitve terapije in meritev vitalnih znakov glede na organizacijo dela medicinskih sester na oddelku, nastaviti nabore sprejemnih podatkov glede na stroko oddelka in še veliko več.

eTTL

POVEZANOST Z BIS

eTTL je tesno integriran v bolnišnični informacijski sistem BIRPIS21. Zato zna eTTL brez težav prikazovati izvide diagnostike iz povezanih sistemov, kot so npr. laboratorijski izvidi. Sprejemni podatki, alergije, diagnoze in drugi medicinski podatki, zapisani v BIRPIS21, se v celoti ali pa v izbranem obsegu prikazujejo tudi v rešitvi eTTL. Ob predpisovanju zdravil zdravniki izbirajo zdravila iz povezanega lekarniškega informacijskega sistema tako, da imajo na razpolago tudi informacije o zalogah zdravil in ekvivalentnih zdravilih, ki so na razpolago. Celo v primeru beleženja porabe zdravil na pacienta neposredno ob postelji z rešitvijo eTTL, se razknjiževanje zdravil neposredno prenaša v lekarniški informacijski sistem.

eTTL

NADGRADLJIVOST

eTTL je tako kot BIRPIS21 zasnovan na evropskem in slovenskem HISA standardu za arhitekturo informacijskih servisov v zdravstvu (EN 12967). Ta zasnova omogoča prilagodljivost in nadgradljivost naših rešitev. Prilagoditve in določene nadgradnje je mogoče izvesti z ustreznim nastavljanjem šifrantov, kar lahko urejajo uporabniki sami ali pa lastna služba informatike. Pri bolj zahtevnih nadgradnjah je ekipa naših strokovnjakov zmeraj na razpolago za pomoč pri zasnovi in izvedbi nadgradenj.

eTTL

UPORABNOST

EMR rešitve so pogosto izpeljane iz že obstoječih BIS rešitev in njihov uporabniški vmesnik je pogosto bolj prilagojen administrativnemu delu na namiznem računalniku s tipkovnico in miško kot delu ob postelji. Zaradi nastajajočih podatkov, ki jih uporabniki potrebujejo prav ob postelji, je rešitev eTTL prilagojena takšnemu načinu dela. Njegova vloga je, da je pripomoček zdravnikom in medicinskim sestram ob njihovem delu s pacienti. Možnost dela z zaslonom na dotik, prikaz podatkov v obliki, kot so jo uporabniki navajeni imeti na papirju (temperaturno-terapevtski list), enostavna prijava in zamenjava uporabnikov (tudi z uporabo pametne kartice) so le nekatere od številnih lastnosti skrbno načrtovanega uporabniškega vmesnika.

Mnenja
uporabnikov

Urgentni center

Pišite nam in si zagotovite predstavitev sistema eTTL

ter možnost takojšnjega in natančnega vnosa podatkov ter vpogleda vanje neposredno ob bolnikovi postelji.