eRecept

Prihranite z eReceptom
pregledno, učinkovito, varno

Najboljše zdravilo za zdravstveni sistem. Manj napora za pacienta. Boljši nadzor nad izdajo zdravil. Lažje delo v lekarnah.

eRecept

eRecept je sistemska rešitev, ki omogoča zdravniku hitrejši in zanesljivejši predpis recepta ter optimizira delo v lekarni, posledično pa je postopek pridobivanja recepta in izdaje zdravila hitrejši in prijaznejši tudi za pacienta. Hkrati prinaša zdravstvenim organizacijam možnost boljšega nadzora nad predpisovanjem in izdajo zdravil na recept.

eRecept

Celovita, varna in zanesljiva rešitev za predpisovanje in izdajanje zdravil

eRecept je celovita rešitev, ki zadeva zdravnike, farmacevte in paciente. S pomočjo standardnih načinov omogoča izmenjavo sporočil z zalednimi sistemi, ki jih uporabljajo predpisovalci in izdajatelji zdravil. Osrednji del rešitve je centraliziran sistem, ki vsebuje vsa pravila in kontrole, ki jih potrebujemo za varno in transparentno predpisovanje in izdajo zdravil v skladu z veljavno zakonodajo. Sistem zagotavlja učinkovito zaščito, ki skrbnikom omogoča enostavno in pregledno upravljanje s pooblastili uporabnikov. Centralni sistem se prav tako lahko poveže z nacionalnimi viri podatkov o pravicah vseh deležnikov sistema.

Ključne prednosti

 • Standardiziran način izmenjave podatkov.
 • Centralni sistem zbira in posreduje podatke ter skrbi za pravila in kontrole, določene s področno zakonodajo.
 • Centralizirano upravljanje s pravicami uporabnikov.
 • Povezljivost sistema z nacionalnimi viri podatkov (šifranti o zdravstvenih delavcih, podatki o certifikatih itd.).

eRecept

Sistem predpisovanja zdravil, ki je primeren za vsako državo

eRecept lahko integriramo v obstoječe sisteme zdravstvenih izvajalcev in ne spreminja uporabniške izkušnje. Glavni pomen sistema je standardizacija izmenjave podatkov v skladu z mednarodnimi standardi na področju zdravstva in zagotavljanje varnosti pri prenosu informacij in dokumentov med udeleženci. Centralni sistem hrani vse podatke o predpisih in izdajah receptov. Varnostne komponente nadzirajo vse dostopne pravice in učinkovito preprečujejo nepooblaščene dostope do občutljivih osebnih podatkov.

 • Imamo znanja s področja izmenjave podatkov in standardizacije glede na mednarodne standarde v zdravstvu (HL7 ipd.).
 • Sistem lahko prilagodimo specifikam posamezne države (zakonodajni vidik).

Ste se naveličali množice drobnih in nepovezanih programskih produktov za generiranje ali obdelavo receptov? eRecept je prava sistemska rešitev! Ohranili boste obstoječe zaledne sisteme in jih nadgradili tam, kjer je to potrebno. eRecept je idealna sistemska rešitev za predpisovanje in izdajanje zdravil, ki jo je možno in smiselno implementirati v velikih zdravstvenih organizacijah ali na nacionalnem nivoju.

eRecept je možno hitro prilagoditi specifičnim zahtevam in potrebam posamezne države.

eRecept

Nacionalni zdravstveni sistem ima v zvezi s predpisovanjem in izdajo zdravil vzpostavljena pravila oziroma predpise, ki urejajo to področje. Ta pravila pogosto že predvidevajo, dovoljujejo ali celo priporočajo elektronsko izmenjavo podatkov, a v praksi zdravniki in farmacevti večinoma še vedno uporabljajo papirnate obrazce. Pacienti po nepotrebnem čakajo na ponavljajoče se recepte, zdravstveno osebje pa sicer morda uporablja računalniške programe, v katere vnese podatke, a je končni izdelek še vedno le tiskanje recepta na papir. Pot do farmacevta je nenadzorovana in predstavlja priložnost za različne zlorabe. Z resno težavo se soočajo tudi zdravniki, ki nimajo informacije o tem, kaj je pacient morda že prejel v lekarni.

eRecept

hospital 360

Jedro rešitve

Za varno in popolnoma brezpapirno izmenjavo receptov in podatkov o izdaji zdravil je vzpostavljen varen, učinkovit in preverjen centralni sistem. Tak, ki ne uničuje predhodnih investicij v parcialne rešitve in hkrati omogoča komunikacijo na najbolj standardne načine, ki jih pozna sodobna informatika. Tak sistem je eRecept.
S predpisovanjem receptov in izdajo zdravil upošteva povezana pravila, ki lahko temeljijo bodisi na zakonodaji države bodisi na logiki zdravstvenih zavarovanj. Poenostavlja komunikacijo med zdravnikom in farmacevtom in samodejno izvaja različne vsebinske kontrole, ki skrbijo za pravilen proces izdaje zdravil pacientu.
Centralni del rešitve hrani dokumente in elektronske podpise avtorjev teh dokumentov. Zato je kontrola odgovornosti posameznika v postopku predpisovanja in izdaje zdravil zelo enostavna in nedvoumna.

Ključne prednosti

 • Omogočeno je takojšnje pošiljanje recepta od zdravnika do farmacevta.
 • Zagotovljeno je avtomatsko upoštevanje zakonodaje in pravil zdravstvenih zavarovanj.
 • Centralna varna hramba dokumentov in elektronskih podpisov omogoča enostavno kontrolo.

Dolgoletne izkušnje in bogata domenska znanja na področju zdravstvene informatike vam zagotavljajo, da v podjetju SRC Infonet najdete kakovostnega in zanesljivega partnerja. Nudimo celovit pristop k reševanju kakršnega koli problema ali
izziva na področju informacijske podpore v zdravstvu in izvajamo projekte tako na lokalni kot na nacionalni ravni.

eRecept

Vsaka država ali drug velik sistem ima svoja pravila, ki jih je pri centralnem izdajanju receptov in zdravil potrebno upoštevati. Če načrtujete prehod iz papirnega v elektronsko predpisovanje in izdajo zdravil, imamo pravo rešitev za vas.

Prednosti za vse udeležene v procesu izdaje receptov

Z uvedbo eRecepta lahko najhitreje rešite številne probleme, ki so povezani z izdajo receptov in zdravil.

 • Pacienti bodo deležni varnejšega in kakovostnejšega predpisovanja in izdajanja zdravil, postopki
  pridobivanja zdravil bodo enostavnejši, zmanjšali se bodo nezaželeni učinki jemanja zdravil.
 • Zdravnikom bo informacijska podpora v pomoč pri predpisovanju zdravil in bodo manj obremenjeni z administrativnimi opravili.
 • Farmacevtom boste olajšali administrativno delo, ker bodo podatki z recepta že v sistemu, informacijska podpora pa jim bo v pomoč tako pri izdajanju zdravil kot pri odpravljanju nepreglednih papirnih arhivov.
 • Ponudnikom zdravstvenega zavarovanja boste omogočili učinkovitejši nadzor nad predpisovanjem in obračunom zdravil v breme zdravstvenega zavarovanja in zmanjšali možnost zlorab in poneverb receptov.
 • Ministrstvu in drugim ustanovam, ki skrbijo za javno zdravje, boste zagotovili dodatne podatke za nacionalno spremljanje, statistike, regulatorne postopke, analize, načrtovanje in raziskave s področij porabe zdravil.

Arhitektura sistema

Centralna sistemska rešitev eRecept je zasnovana na sodobni večnivojski servisno orientirani arhitekturi (SOA).

Glavni elementi rešitve so:

 • Lokalni informacijski sistemi za izdajatelje receptov in za lekarne
 • Integracijske komponente za povezavo s centralnim delom rešitve
 • Povezava z bazo interakcij med zdravili ter njihova interpretacija
 • Centralni sistem
 • Portal za upravljanje s sistemom
 • Portal za uporabnike in paciente

Urgentni center

Pišite nam in si zagotovite predstavitev sistema eRecept.

Omogočite spremljanje vseh dogodkov v zvezi s pacientom v različnih enotah oziroma dejavnostih v zdravstvenih ustanovah.