BirpiS21

Specializirane rešitve za posamezne dejavnosti

Gre za informacijski sistem, ki omogoča spremljanje vseh dogodkov v zvezi s pacientom v različnih enotah oziroma dejavnostih v zdravstvenih ustanovah.

BIRPIS21

Poglavitni namen vsake bolnišnice je kvalitetna, prijazna in strokovna skrb za zdravje pacientov. Množica nepovezanih podatkov in administrativna opravila namesto dodane vrednosti osebju prinašajo dodatno breme ter mu jemljejo čas in energijo, ki bi ju sicer lahko posvetili svoji osnovni dejavnosti. Zato uprava potrebuje boljše rešitve za prave poslovne odločitve, strokovno osebje mora imeti dostop do vseh informacij na enem mestu, administrativna opravila morajo biti nezapletena in hitro izvedljiva.

hospital 360

Najboljše zdravilo
za bolnišnično ekonomijo

Integrirana, zanesljiva in uporabnikom prijazna rešitev, ki izpolnjuje vse kriterije, ki jih Inštitut EUROREC (ER) kot neodvisna neprofitna organizacija, ki v Evropi spodbuja uporabo visoko kakovostnih elektronskih zdravstvenih sistemov, določa za bolnišnične informacijske sisteme in se od novembra 2010 ponaša s certifikatom EuroRec Seal Level 2.

hospital 360

Osnovni sistem BIRPIS21 dopolnjujejo številni moduli 360°, ki podpirajo specifične poslovne procese v splošnih ali specialističnih bolnišnicah in klinikah s terciarno dejavnostjo, povezuje pa se z lekarniškimi, laboratorijskimi in radiološkimi informacijskimi rešitvami. Med njimi posebej izpostavljamo programsko rešitev Microbiology LabSoft – MBL, ki popolnoma podpira postopke v mikrobioloških laboratorijih, od naročila in izvedbe preiskave do obračuna in analiz, ter že omenjeni infotainment sistem ClinicAll, ki zdravstvenemu osebju omogoča, da so vse ažurne informacije o pacientu in poteku zdravljenja na voljo neposredno ob bolniški postelji, hkrati pa pacientom zagotavlja dostop do informativnih in zabavnih vsebin.

hospital 360

Celovita, varna in zanesljiva rešitev po vaši meri

Rešitev BIRPIS21 nam pomaga optimizirati procese v bolnišnici. Z inovativnimi integracijskimi rešitvami razdrobljene sisteme in podatke združuje v celovit integrirani informacijski sistem, ki zagotavlja vse potrebne informacije za vaše poslovne in strokovne odločitve. Avtomatizira administrativna opravila in vam z optimizacijo procesov omogoča, da lahko več časa posvetite pacientom in postopkom zdravljenja.

Globalni trendi optimizacije procesov, izboljševanja kvalitete in nižanja stroškov so prisotni tudi v zdravstvu, zasebnem ali javnem. Zdravstveno osebje se vsak dan sooča z zahtevami po višji kakovosti storitev za pacienta na eni strani in finančni optimizaciji na drugi strani. Ustrezna programska oprema, ki je integrirana v obstoječe sisteme, vam v skladu z vašimi potrebami omogoča centralizacijo zbiranja, izmenjave in analize podatkov.

Programska oprema poenostavlja in pospešuje komunikacijo med zdravniki, laboratorijem in specialisti ter avtomatizira številna administrativna opravila. Analitične funkcije vam zagotavljajo objektiven vpogled v stanje procesov in nadzor nad stroški, zato so podlaga za vaše prave poslovne in organizacijske odločitve. Možnost integrirane uporabe sodobnih infotainment naprav in rešitev podjetja ClinicAll pa lajša bivanje v ustanovi tudi pacientom.

hospital 360

Realni podatki – realni prihranki

Z združevanjem na videz razdrobljenih podatkov lahko z uporabo rešitve BIRPIS21 postanejo ti podatki pripomoček strokovnim delavcem pri dnevnih odločitvah zdravljenja pacientov. Istočasno pa vodstvu omogoča vpogled v podatke o obremenjenosti zdravstvenih delavcev, nadzor nad naročanjem in izvajanjem diagnostičnih preiskav, predpisanimi terapijami od sprejema do odpusta pacienta. S celovitim pregledom nad stroški zdravljenja lahko vodstvo dnevno spremlja in primerja plan ter realizacijo oz. poslovanje v celoti, hkrati pa pregled nad medicinskimi in finančnimi podatki omogoča stalne izboljšave in hitro prilagajanje spremembam.

Okolje rešitve

Zdravniki, sestre, administrativno osebje, laboratoriji, radiološki oddelki, operacijske dvorane in bolnišnične sobe uporabljajo veliko različnih naprav, računalnikov ter programskih rešitev, ki sicer lahko odlično služijo svojemu namenu, a se pogosto ne povezujejo v celoto. Izmenjava dokumentacije in mnenj med osebjem in zunanjimi strokovnjaki je pogosto prepuščena iznajdljivosti posameznika.

Zaradi parcialnih rešitev in razdrobljenih podatkov je vodstvo bolnišnice v situaciji, ko odločitve temeljijo bolj na občutku kot na osnovi analize podatkov. Takšne odločitve so sicer človeške in razumljive, a žal pogosto tudi napačne. S krovnim sistemom, ki združuje posamične avtonomne rešitve in sisteme, pridemo do rešitev, ki omogočajo kvalitetnejšo storitev za pacienta, lažjo komunikacijo med strokovnim osebjem in prave odločitve vodstva, ki temeljijo na analizi podatkov.

SRC Infonet je v 25 letih delovanja na področju zdravstvenih informacijskih sistemov poleg certifikatov za kakovost prejel certifikat skladnosti s standardom EuroRec Seal Level 2. Smo člani neprofitnih strokovnih mednarodnih organizacij Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) in Health Level Seven International (HL7). Naše rešitve so integrirane s sistemi ponudnikov, kot so Siemens, Schiller, Storz, Philips, General Electric, Agfa, FUJI, Viztek in mnogih drugih.

hospital 360

Potrebujete informacijski sistem, ki je razvit na osnovi realnih potreb bolnišnic, saj vključuje 25 let skupnega dela z zdravstvenim osebjem in uspešno rešuje navedene probleme.

Jedro rešitve

Z uvedbo sistema BIRPIS21 rešujemo tri bistvene probleme, s katerimi se danes soočajo skoraj vsi zdravstveni delavci: avtomatiziramo administracijska opravila, vzpostavljamo nadzor nad stroški in zagotavljamo možnosti za hitro, zanesljivo, varno in dostopno strokovno izmenjavo podatkov, dokumentacije in znanja.

Z odločitvijo za uporabo sistema BIRPIS21 si boste zagotovili:

  • boljšo podporo strokovnemu odločanju pri zdravljenju pacienta;
  • nadzor nad porabo zdravil in materialov;
  • aktivno spremljanje izvajanja vseh ključnih procesov in proaktivno opozarjanje na težave;
  • enostavnejši, a hkrati povsem varen oddaljen dostop do podatkov in dokumentov;
  • integracijo z vašimi obstoječimi sistemi in napravami;
  • analitično orodje za obravnavo medicinskih podatkov in prikaz kazalnikov kakovosti storitve;
  • avtomatizacijo vseh administrativnih procesov; enostaven, pregleden in hiter obračun opravljenih storitev;
  • hitro, varno in zanesljivo izmenjavo podatkov in dokumentov z drugimi ustanovami;
  • zaščiteno hrambo vaših podatkov in podatkov o pacientih v optimizirane in zanesljive baze.

hospital 360

Mnenja
uporabnikov

Urgentni center

Pišite nam in si zagotovite predstavitev sistema BIRPIS21.

Omogočite spremljanje vseh dogodkov v zvezi s pacientom v različnih enotah oziroma dejavnostih v zdravstvenih ustanovah.