SRC Infonet
Informacijska podpora zdravstvu

O podjetju

Kdo smo

SRC Infonet je podjetje s skoraj 30-letno tradicijo aktivnega sodelovanja pri informatizaciji slovenskega zdravstvenega sistema. Povezuje več kot 60 strokovnjakov s področja matematike, računalništva in informatike, ki svoje znanje in izkušnje s področja zdravstvene informatike uspešno združujejo s svežimi, originalnimi idejami ter sodobnimi informacijskimi tehnologijami in standardi. Vse to je podjetju omogočilo kontinuirano rast in mu prineslo vodilni položaj med ponudniki programske opreme za zdravstvo v Sloveniji.

infonet

Od jeseni leta 2004 smo član skupine SRC. S tem so naše stranke pridobile možnost še celovitejše informacijske rešitve, ki bistveno razširja in nadgrajuje potencial obstoječih zdravstvenih informacijskih sistemov.

Poslanstvo in vrednote

Svoje poslanstvo uresničujemo s pomočjo vrednot, ki so glavno vodilo vseh podjetij v skupini SRC in jih tudi mi z veseljem uveljavljamo pri svojem delu.

Poslanstvo

  • razvoj in uvajanje računalniških informacijskih sistemov v zdravstveni dejavnosti,
  • svetovanje pri razvoju in izgradnji informacijskih sistemov,
  • integracija informacijskih sistemov ter
  • vzdrževanje informacijskih sistemov.

 

Vrednote

  • zadovoljstvo naročnika in končnih uporabnikov,
  • zadovoljstvo zaposlenih,
  • širitev partnerskega sodelovanja ter
  • nenehna rast in razvoj.

o-podjetju-slika-1

o-podjetju-slika-2
o-podjetju-slika-3

Produkti in rešitve

Naša zgodovina

1991

Ustanovitev podjetja

Podjetje so 13.3.1991 (kot Infonet Kranj, d.o.o.) ustanovili trije matematiki (Iztok Zupan, Smiljana Slavec in Jure Bobnar), ki jih je družil skupen interes za zdravstveno informatiko.

Danes podjetje zaposluje okoli 70 sodelavcev, pri čemer je osnovna dejavnost podjetja še vedno enaka: razvoj, uvajanje in vzdrževanje informacijskih sistemov v zdravstvu.

infonet-1991a-ustanovitev-podjetja

infonet-1991b-prva-pogodba

1991

Prva pogodba

Leta 1991 je podjetje že sklenilo prvo pogodbo za namestitev programske opreme za podporo administrativnega dela v bolnišnični dejavnosti s Splošno bolnišnico na Jesenicah, leto kasneje pa je pričelo tudi z uvajanjem svojih programskih rešitev v osnovnem zdravstvu po podpisu pogodbe z Osnovnim zdravstvom Gorenjske.

V letu 1991 smo z lastnimi programskimi rešitvami opremili tudi prvo lekarno iz sklopa javnega zavoda Gorenjske lekarne Kranj.

1995 – 1997

Prve lastne rešitve

Pomembno prelomnico za podjetje predstavlja projekt uvedbe KZZ (kartice zdravstvenega zavarovanja) v slovenski zdravstveni sistem leta 1997, pri katerem smo ves čas aktivno sodelovali. Z ustreznimi programskimi rešitvami je bilo potrebno opremiti več kot 5000 uporabnikov po celi Sloveniji (programske rešitve smo namestili na več kot 2700 računalnikih, nameščenih je bilo skoraj enako število čitalnikov kartic).

Z uspešno in kvalitetno izvedbo je podjetje dokazalo, da je kos tudi najzahtevnejšim projektom in si pridobilo vrsto pomembnih referenc doma in v tujini.

infonet-1995-1997-prve-lastne-resitve

infonet-1998-2002-prve-prenove

1998 – 2002

Prve prenove informacijskih sistemov

V drugi polovici 90-ih let prejšnjega stoletja je podjetje sprejelo tudi odločitev o razvoju nove generacije svojih produktov z uporabo sodobnejših tehnologij (Windows platforma, sistem za upravljanje z bazo podatkov Oracle razvojno okolje Delphi) in leta 2000 izvedla prvo prenovo informacijskega sistema v Zdravstvenem domu Medvode kot prvem večjem zavodu. V letu 2002 so sledile tudi prve prenove v bolnišnicah (KOPA Golnik) in lekarnah (Lekarna Planina Kranj).

2004 – danes

Del skupine SRC

Od jeseni leta 2004 je SRC Infonet d.o.o. del skupine SRC. Gre za kapitalsko povezavo, s katero so naši poslovni partnerji pridobili možnost celovite informacijske rešitve, ki bistveno razširja možnosti obstoječih zdravstvenih informacijskih sistemov.

Že nekaj let uspešno nastopamo tudi izven meja Slovenije. Sodelujemo pri mednarodnih projektih kot svetovalci na različnih področjih zdravstvene informatike in hkrati s svojimi rešitvami zadovoljujemo informacijske potrebe vse več izvajalcev zdravstvene dejavnosti v regiji JV Evrope, predvsem v bivših jugoslovanskih republikah (Srbija in Črna gora, Makedonija).

infonet-del-skupine-src

Družbena odgovornost

Kot eno vodilnih podjetij s področja zdravstvene informatike v Sloveniji sodelujemo pri podpori tistih organizacij, programov in posameznikov, ki imajo pozitiven učinek na skupnosti, v katerih podjetje deluje kot poslovni partner in delodajalec.

infonet-druzbena-odgovornost

V družbeno dobro prispevamo svoje znanje, proizvode in poklanjamo denarne prispevke. Pogosto kot sponzorji sodelujemo pri različnih prireditvah predvsem s področja informatike v zdravstvu (npr. letni kongres SDMI), pomagamo zdravstvenim organizacijam pri izvedbi različnih projektov (predvsem povezanih z nakupi novih naprav in opreme), podpiramo izvedbo različnih dobrodelnih prireditev in akcij ter občasno pomagamo tudi tako ali drugače prizadetim posameznikom.

Ob vsem tem pa ne pozabljamo na zdrave medsebojne odnose, toplino in prijaznost, saj se dobro zavedamo, da lahko uspešnost podjetja zagotavljajo le srečni ljudje.

V podjetju SRC Infonet smo se zavezali, da bomo vedno vključeni v okolje, v katerem delujemo. S to zavezanostjo želimo doseči poslovne in širše družbene cilje, na zavezanost pa gledamo kot na investicijo v prihodnost podjetja in družbe.

Svoje zaposlene vzpodbujamo k udejstvovanju na naslednjih področjih:

infonet-vzpodbujamo-1-izobrazevanje

Izobraževanje
Podpiramo izobraževalne in akademske programe.

infonet-vzpodbujamo-2-sport

Šport, kultura in umetnost

Smo sponzorji in donatorji Športno – kulturnega društva Marjetica. Vlagamo v programe, ki širijo znanje o kulturi in umetnosti in ju približujejo lokalni skupnosti.

infonet-vzpodbujamo-3-zdravozivljenje

Skrb za zdravo življenje

Poudarjamo predvsem intervencijski program medicine ter promocijo preventive oziroma zdravega življenja.

Naši partnerji

Vodstvo

Osebna izkaznica

Celo ime

SRC Infonet d.o.o., podjetje za informacijsko svetovanje, inženiring in trgovino

Kratko ime

SRC Infonet d.o.o.

Datum ustanovitve

13.3.1991

Ustanovitveni kapital

13.846 EUR

Število zaposlenih

56

Matična številka

5472075

Ident. št. za DDV

SI82345104

Transakcijski račun

07000-0000082443 pri Gorenjski banki d.d.
05100-8010623335 pri Abanki Vipa d.d.

Naslov

Cesta talcev 39, 4000 Kranj

Telefon

04 600 76 00

Telefaks

04 280 09 10

E – pošta

info@infonet.si

Spletna stran

www.infonet.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Matija Ravnikar

(04) 600-7600

siq-9001-q256

Za medije

PDF

Logotip v PDF formatu

Velikost datoteke 179 kB

PNG

Logotip v PNG formatu

Velikost datoteke 6 kB

JPG

Logotip v JPG formatu

Velikost datoteke 49 kB

GIF

Logotip v GIF formatu

Velikost datoteke 4 kB

SVG

Logotip v SVG formatu

Velikost datoteke 5 kB