API

API

Uporabi naše API vmesnike
za dostop do zdravstvenih informacijskih sistemov

Več informacij

Vsaka nova informacijska rešitev lahko predstavlja orodje za uspešnejše zdravljenje pacienta in boljše odločitve zdravnikov. Medic API vmesniki varno povežejo razvijalce novih rešitev z obstoječimi podatkovnimi viri in informatiziranimi procesi v zdravstvu.

API

SRC Infonet
Medic API vmesniki

API vmesniki so odprti za vse, ki želite sodelovati pri razvoju inovativnih rešitev za slovensko javno in zasebno zdravstvo.

API

Z Medic API vmesniki gre

100x

enostavneje

Razvij mobilno rešitev za pacienta ali zdravnika. Poveži IoT senzor z zdravstveno kartoteko. Preberi rezultate laboratorijskih analiz in predvidi možne diagnoze. Spremljaj terapijo, krajšaj čakalne dobe, poveži se z e-receptom.

Naredi nekaj res dobrega z Medic API vmesniki.

3 koraki od ideje
do distribucije

API

Ideja

Imam fantastično idejo
in odlično razvojno ekipo

API

Vmesniki

Medic API vmesniki me povežejo
z informatiko v zdravstvu

API

Distribucija

Moja rešitev se
distribuira po celi državi

SRC Infonet mi nudi več kot le Medic API vmesnike.

  • Lahko se pogovorim s tistimi osebami v slovenskem zdravstvu, ki razumejo pomen in vrednost dobre informacijske rešitve.
  • Prav nič me ne skrbi skladnost moje rešitve z zakonodajo in predpisi, saj za to poskrbi SRC Infonet.
  • Na voljo imam pisarno za coworking, kjer sem v stalnem stiku s strokovnjaki, ki imajo na področju zdravstvene informatike že 25 let izkušenj.

Mnenja
uporabnikov

API

Zanimajo me Medic API vmesniki

API

Pokličite
04 600 76 00